Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:31
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377 092,00 359 357,00
-4,7%
381 396,00
6,1%
229 759,00
-39,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 496,00 8 878,00
---
19 974,00
125,0%
-2 955,00
---
Zysk (strata) brutto 3 843,00 -1 374,00
---
27 261,00
---
-3 859,00
---
Zysk (strata) netto 3 102,00 -1 262,00
---
20 952,00
---
-3 134,00
---
Amortyzacja 7 653,00 6 756,00
-11,7%
20 619,00
205,2%
19 075,00
-7,5%
Aktywa 955 850,00 970 719,00
1,6%
1 056 884,00
8,9%
879 905,00
-16,7%
Kapitał własny 52 636,00 51 374,00
-2,4%
72 326,00
40,8%
69 192,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,57
-2,4%
3,62
40,8%
3,46
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,06
---
1,05
---
-0,16
---