Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.24, godz. 23:49
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 283,00 37 826,00
-27,7%
58 164,00
53,8%
88 216,00
51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 593,00 4 898,00
-35,5%
6 544,00
33,6%
3 609,00
-44,9%
Zysk (strata) brutto 7 601,00 4 869,00
-35,9%
6 470,00
32,9%
3 791,00
-41,4%
Zysk (strata) netto 9 181,00 3 990,00
-56,5%
4 804,00
20,4%
1 846,00
-61,6%
Amortyzacja 684,00 582,00
-14,9%
604,00
3,8%
753,00
24,7%
Aktywa 164 714,00 109 605,00
-33,5%
137 023,00
25,0%
121 978,00
-11,0%
Kapitał własny 34 343,00 38 333,00
11,6%
43 137,00
12,5%
44 983,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,17 19,17
11,6%
21,57
12,5%
22,49
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,59 2,00
-56,5%
2,40
20,4%
0,92
-61,6%