Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 07:51
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 354 965,00 459 023,00
29,3%
294 610,00
-35,8%
294 610,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 862,00 27 014,00
243,6%
10 317,00
-61,8%
10 317,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -134,00 31 254,00
---
14 553,00
-53,4%
14 553,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 026,00 24 983,00
---
14 213,00
-43,1%
14 213,00
0,0%
Amortyzacja 5 393,00 4 496,00
-16,6%
4 561,00
1,4%
4 561,00
0,0%
Aktywa 692 988,00 823 413,00
18,8%
704 006,00
-14,5%
704 006,00
0,0%
Kapitał własny 527 689,00 552 673,00
4,7%
531 063,00
-3,9%
531 063,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,33 10,82
4,7%
10,40
-3,9%
10,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,49
---
0,28
-43,1%
0,28
0,0%