Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:35
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 794,00 23 481,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 532,00 802,00
50,8%
Zysk (strata) brutto 515,00 -510,00
---
Zysk (strata) netto 61,00 -821,00
---
Amortyzacja 1 685,00 1 702,00
1,0%
Aktywa 98 260,00 98 688,00
0,4%
Kapitał własny 42 305,00 43 133,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,21 2,25
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---