Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 04:24
kontakt
PROTEKTOR
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 313,00 47 797,00
18,6%
52 942,00
10,8%
52 942,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 416,00 3 656,00
778,8%
1 844,00
-49,6%
1 844,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -174,00 3 303,00
---
1 054,00
-68,1%
1 054,00
0,0%
Zysk (strata) netto -1 209,00 1 155,00
---
122,00
-89,4%
122,00
0,0%
Amortyzacja 2 607,00 3 138,00
20,4%
3 219,00
2,6%
3 219,00
0,0%
Aktywa 94 924,00 103 714,00
9,3%
99 146,00
-4,4%
99 146,00
0,0%
Kapitał własny 47 356,00 48 198,00
1,8%
45 431,00
-5,7%
45 431,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,49 2,53
1,8%
2,39
-5,8%
2,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,06
---
0,01
-90,2%
0,01
0,0%