Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 20:51
kontakt
PROTEKTOR
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 797,00 52 942,00
10,8%
52 942,00
0,0%
52 634,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 656,00 1 844,00
-49,6%
1 844,00
0,0%
2 411,00
30,7%
Zysk (strata) brutto 3 303,00 1 054,00
-68,1%
1 054,00
0,0%
2 016,00
91,3%
Zysk (strata) netto 1 155,00 122,00
-89,4%
122,00
0,0%
756,00
519,7%
Amortyzacja 3 138,00 3 219,00
2,6%
3 219,00
0,0%
3 355,00
4,2%
Aktywa 103 714,00 99 146,00
-4,4%
99 146,00
0,0%
98 260,00
-0,9%
Kapitał własny 48 198,00 45 431,00
-5,7%
45 431,00
0,0%
42 305,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,37
-5,8%
2,37
0,0%
2,21
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-90,0%
0,01
0,0%
0,04
550,0%