Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 19:18
kontakt
PROTEKTOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 788,00 14 981,00
38,9%
17 489,00
16,7%
17 489,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 897,00 -3 586,00
---
-2 901,00
---
-2 901,00
---
Zysk (strata) brutto -1 215,00 -1 030,00
---
-887,00
---
-887,00
---
Zysk (strata) netto -1 139,00 -567,00
---
-779,00
---
-779,00
---
Amortyzacja 1 704,00 2 057,00
20,7%
2 241,00
8,9%
2 241,00
0,0%
Aktywa 64 510,00 72 332,00
12,1%
68 875,00
-4,8%
68 875,00
0,0%
Kapitał własny 30 593,00 32 080,00
4,9%
32 948,00
2,7%
32 948,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,68
4,9%
1,72
2,7%
1,72
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,03
---
-0,04
---
-0,04
---