Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 06:43
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 644 428,00 1 112 491,00
72,6%
306 031,00
-72,5%
166 101,00
-45,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 186 662,00 259 530,00
39,0%
15 562,00
-94,0%
-39 780,00
---
Zysk (strata) brutto 186 109,00 266 100,00
43,0%
14 709,00
-94,5%
-40 735,00
---
Zysk (strata) netto 150 693,00 214 611,00
42,4%
11 839,00
-94,5%
-33 060,00
---
Amortyzacja 45 982,00 54 015,00
17,5%
45 002,00
-16,7%
43 075,00
-4,3%
Aktywa 2 903 208,00 4 173 599,00
43,8%
2 431 605,00
-41,7%
2 515 976,00
3,5%
Kapitał własny 1 604 817,00 2 096 325,00
30,6%
1 616 308,00
-22,9%
1 583 248,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 107,71 107,71
0,0%
108,48
0,7%
106,26
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,11 10,11
0,0%
0,80
-92,1%
-2,22
---