Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 18:36
kontakt
KGHM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 326 000,00 24 618 000,00
27,4%
28 429 000,00
15,5%
29 084 000,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 767 000,00 7 192 000,00
159,9%
5 265 000,00
-26,8%
-1 150 000,00
---
Zysk (strata) brutto 2 767 000,00 6 716 000,00
142,7%
4 996 000,00
-25,6%
-1 030 000,00
---
Zysk (strata) netto 1 779 000,00 5 169 000,00
190,6%
3 533 000,00
-31,7%
-1 153 000,00
---
Amortyzacja 1 293 000,00 1 363 000,00
5,4%
1 434 000,00
5,2%
1 597 000,00
11,4%
Aktywa 39 342 000,00 43 458 000,00
10,5%
47 995 000,00
10,4%
48 896 000,00
1,9%
Kapitał własny 20 726 000,00 25 840 000,00
24,7%
29 675 000,00
14,8%
28 818 000,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 103,63 129,20
24,7%
148,38
14,8%
144,09
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,90 25,84
190,6%
17,66
-31,7%
-5,76
---