Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:14
kontakt
KGHM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 575 000,00 5 826 000,00
-11,4%
6 648 000,00
14,1%
7 555 000,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 560 000,00 1 160 000,00
-67,4%
745 000,00
-35,8%
1 943 000,00
160,8%
Zysk (strata) brutto 3 653 000,00 992 000,00
-72,8%
646 000,00
-34,9%
1 838 000,00
184,5%
Zysk (strata) netto 3 251 000,00 626 000,00
-80,7%
317 000,00
-49,4%
1 325 000,00
318,0%
Amortyzacja 347 000,00 359 000,00
3,5%
348 000,00
-3,1%
322 000,00
-7,5%
Aktywa 42 110 000,00 42 602 000,00
1,2%
43 458 000,00
2,0%
44 729 000,00
2,9%
Kapitał własny 24 036 000,00 25 393 000,00
5,6%
25 840 000,00
1,8%
26 803 000,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 120,18 126,96
5,6%
129,20
1,8%
134,02
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 16,26 3,13
-80,7%
1,58
-49,4%
6,62
318,0%