Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 22:55
kontakt
IZOSTAL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 418 245,00 414 174,00
-1,0%
664 447,00
60,4%
664 447,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 525,00 11 152,00
-17,5%
12 374,00
11,0%
12 374,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 596,00 13 667,00
29,0%
12 699,00
-7,1%
12 699,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 494,00 11 031,00
29,9%
10 132,00
-8,1%
10 132,00
0,0%
Amortyzacja 4 364,00 4 386,00
0,5%
4 435,00
1,1%
4 435,00
0,0%
Aktywa 521 516,00 488 258,00
-6,4%
693 072,00
41,9%
693 072,00
0,0%
Kapitał własny 203 888,00 217 643,00
6,7%
231 409,00
6,3%
231 409,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 6,65
6,7%
7,07
6,3%
7,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,34
30,1%
0,31
-8,3%
0,31
0,0%