Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:45
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 133 057,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 862,00
Zysk (strata) brutto 5 074,00
Zysk (strata) netto 4 098,00
Amortyzacja 1 633,00
Aktywa 441 031,00
Kapitał własny 210 619,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,43
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12