Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 09:09
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 307 129,00 307 129,00
0,0%
288 805,00
-6,0%
288 805,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 513,00 5 513,00
0,0%
4 598,00
-16,6%
4 598,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 412,00 4 412,00
0,0%
5 248,00
18,9%
5 248,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 453,00 3 453,00
0,0%
4 255,00
23,2%
4 255,00
0,0%
Amortyzacja 1 632,00 1 632,00
0,0%
1 696,00
3,9%
1 696,00
0,0%
Aktywa 640 428,00 640 428,00
0,0%
637 575,00
-0,4%
637 575,00
0,0%
Kapitał własny 220 031,00 220 031,00
0,0%
220 357,00
0,1%
220 357,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72 6,72
0,0%
6,73
0,1%
6,73
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,13
23,8%
0,13
0,0%