Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:20
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1 104,00 1 856,00
---
1 230,00
-33,7%
1 944,00
58,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 950,00 -167,00
---
-941,00
---
-601,00
---
Zysk (strata) brutto -9 498,00 6 925,00
---
9 480,00
36,9%
6 362,00
-32,9%
Zysk (strata) netto -12 395,00 7 159,00
---
1 064,00
-85,1%
6 481,00
509,1%
Amortyzacja -319,00 228,00
---
210,00
-7,9%
653,00
211,0%
Aktywa 133 207,00 138 022,00
3,6%
136 810,00
-0,9%
144 853,00
5,9%
Kapitał własny 93 924,00 101 286,00
7,8%
90 662,00
-10,5%
109 318,00
20,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,65 3,94
7,8%
3,53
-10,5%
4,25
20,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48 0,28
---
0,04
-85,3%
0,25
514,6%