Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 01:45
kontakt
HYDROTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 630,00 23 215,00
12,5%
27 250,00
17,4%
25 890,00
-5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 -102,00
---
2 379,00
---
2 126,00
-10,6%
Zysk (strata) brutto -288,00 -61,00
---
2 301,00
---
6 571,00
185,6%
Zysk (strata) netto -173,00 -126,00
---
1 723,00
---
6 306,00
266,0%
Amortyzacja 1 748,00 1 867,00
6,8%
1 980,00
6,1%
2 034,00
2,7%
Aktywa 123 901,00 132 369,00
6,8%
143 723,00
8,6%
147 829,00
2,9%
Kapitał własny 88 999,00 88 771,00
-0,3%
90 494,00
1,9%
92 004,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,11 37,01
-0,3%
37,73
1,9%
38,36
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,05
---
0,72
---
2,63
266,2%