Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:36
kontakt
GTC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 339,00 9 851,00
195,0%
3 349,00
-66,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 790,00 -7 767,00
---
-3 098,00
---
Zysk (strata) brutto 58 422,00 64 404,00
10,2%
74 555,00
15,8%
Zysk (strata) netto 51 600,00 43 175,00
-16,3%
68 981,00
59,8%
Amortyzacja 69,00 61,00
-11,6%
56,00
-8,2%
Aktywa 5 138 478,00 5 677 772,00
10,5%
5 833 973,00
2,8%
Kapitał własny 4 549 990,00 5 061 943,00
11,3%
5 219 882,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,37 10,42
11,2%
9,09
-12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,09
-16,0%
0,12
34,8%