Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 02:57
kontakt
CNT
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 324 915,00 386 669,00
19,0%
386 669,00
0,0%
797 124,00
106,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 670,00 50 517,00
-4,1%
50 517,00
0,0%
41 629,00
-17,6%
Zysk (strata) brutto 52 903,00 50 476,00
-4,6%
50 476,00
0,0%
47 507,00
-5,9%
Zysk (strata) netto 21 954,00 20 807,00
-5,2%
20 807,00
0,0%
26 408,00
26,9%
Amortyzacja 358,00 364,00
1,7%
364,00
0,0%
477,00
31,0%
Aktywa 210 543,00 182 109,00
-13,5%
182 109,00
0,0%
169 753,00
-6,8%
Kapitał własny 97 973,00 119 670,00
22,1%
119 670,00
0,0%
134 665,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,24 16,17
22,1%
16,17
0,0%
18,20
12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,97 2,81
-5,2%
2,81
0,0%
3,57
26,9%