Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 09:37
kontakt
CNT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 519,00 4 907,00
-88,5%
3 872,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 058,00 264,00
-98,2%
-2 393,00
---
Zysk (strata) brutto 26 738,00 25 377,00
-5,1%
25 684,00
1,2%
Zysk (strata) netto 22 344,00 18 970,00
-15,1%
25 910,00
36,6%
Amortyzacja 255,00 247,00
-3,1%
238,00
-3,6%
Aktywa 108 842,00 97 236,00
-10,7%
120 617,00
24,0%
Kapitał własny 71 290,00 68 196,00
-4,3%
94 129,00
38,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,39 9,22
9,9%
12,72
38,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,56
-2,5%
3,50
36,5%