Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 14:20
kontakt
CNT
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 253 506,00 139 365,00
-45,0%
148 955,00
6,9%
148 955,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 855,00 269,00
-99,4%
-4 937,00
---
-4 937,00
---
Zysk (strata) brutto 43 142,00 1 665,00
-96,1%
-2 868,00
---
-2 868,00
---
Zysk (strata) netto 22 702,00 -2 769,00
---
-1 839,00
---
-1 839,00
---
Amortyzacja 93,00 90,00
-3,2%
166,00
84,4%
166,00
0,0%
Aktywa 190 137,00 177 335,00
-6,7%
158 636,00
-10,5%
158 636,00
0,0%
Kapitał własny 138 941,00 139 733,00
0,6%
126 367,00
-9,6%
126 367,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,78 18,88
0,6%
17,08
-9,6%
17,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,07 -0,37
---
-0,25
---
-0,25
---