Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 22:51
kontakt
CNT
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 171 827,00 392 871,00
128,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 208,00 43 124,00
150,6%
Zysk (strata) brutto 17 187,00 44 807,00
160,7%
Zysk (strata) netto 6 197,00 19 933,00
221,7%
Amortyzacja 191,00 183,00
-4,2%
Aktywa 187 620,00 177 335,00
-5,5%
Kapitał własny 104 233,00 139 733,00
34,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,09 18,88
34,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 2,69
221,9%