Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 21:20
kontakt
CNT
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 576 494,00 97 341,00
-83,1%
171 827,00
76,5%
392 871,00
128,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 309,00 11 540,00
-29,2%
17 208,00
49,1%
43 124,00
150,6%
Zysk (strata) brutto 16 691,00 11 777,00
-29,4%
17 187,00
45,9%
44 807,00
160,7%
Zysk (strata) netto 11 469,00 5 596,00
-51,2%
6 197,00
10,7%
19 933,00
221,7%
Amortyzacja 240,00 176,00
-26,7%
191,00
8,5%
183,00
-4,2%
Aktywa 211 158,00 246 817,00
16,9%
187 620,00
-24,0%
177 335,00
-5,5%
Kapitał własny 86 868,00 81 721,00
-5,9%
104 233,00
27,5%
139 733,00
34,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,56 9,61
0,6%
14,09
46,5%
18,88
34,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,26 0,66
-47,9%
0,84
27,2%
2,69
221,9%