Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 06:03
kontakt
CNT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 424,00 3 289,00
-85,3%
1 741,00
-47,1%
8 794,00
405,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 495,00 1 311,00
-87,5%
-1 641,00
---
6 296,00
---
Zysk (strata) brutto 21 404,00 11 674,00
-45,5%
23 749,00
103,4%
27 637,00
16,4%
Zysk (strata) netto 19 186,00 10 582,00
-44,8%
23 944,00
126,3%
22 127,00
-7,6%
Amortyzacja 143,00 124,00
-13,3%
127,00
2,4%
120,00
-5,5%
Aktywa 103 120,00 80 128,00
-22,3%
109 402,00
36,5%
130 925,00
19,7%
Kapitał własny 68 193,00 59 818,00
-12,3%
92 150,00
54,1%
116 251,00
26,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,50 7,04
-6,2%
12,45
77,0%
15,71
26,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 1,24
-41,0%
3,24
159,9%
2,99
-7,6%