Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 17:57
kontakt
CNT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 741,00 8 794,00
405,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 641,00 6 296,00
---
Zysk (strata) brutto 23 749,00 27 637,00
16,4%
Zysk (strata) netto 23 944,00 22 127,00
-7,6%
Amortyzacja 127,00 120,00
-5,5%
Aktywa 109 402,00 130 925,00
19,7%
Kapitał własny 92 150,00 116 251,00
26,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,45 15,71
26,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,24 2,99
-7,6%