Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:35
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 172,00 7 569,00
545,8%
1 225,00
-83,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 6 019,00
---
277,00
-95,4%
Zysk (strata) brutto 321,00 6 370,00
1 884,4%
21 267,00
233,9%
Zysk (strata) netto 181,00 5 159,00
2 750,3%
16 968,00
228,9%
Amortyzacja 57,00 62,00
8,8%
58,00
-6,5%
Aktywa 120 617,00 132 959,00
10,2%
130 925,00
-1,5%
Kapitał własny 94 129,00 99 288,00
5,5%
116 251,00
17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,72 13,42
5,5%
15,71
17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,70
2 804,2%
2,29
229,0%