Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:12
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 965,00 959,00
-0,6%
1 172,00
22,2%
7 569,00
545,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 168,00 -739,00
---
-13,00
---
6 019,00
---
Zysk (strata) brutto 24 206,00 1 614,00
-93,3%
321,00
-80,1%
6 370,00
1 884,4%
Zysk (strata) netto 24 459,00 1 785,00
-92,7%
181,00
-89,9%
5 159,00
2 750,3%
Amortyzacja 66,00 54,00
-18,2%
57,00
5,6%
62,00
8,8%
Aktywa 109 402,00 111 220,00
1,7%
120 617,00
8,4%
132 959,00
10,2%
Kapitał własny 92 150,00 93 935,00
1,9%
94 129,00
0,2%
99 288,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,45 12,69
1,9%
12,72
0,2%
13,42
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,30 0,24
-92,7%
0,02
-90,0%
0,70
2 804,2%