Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:12
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 607,00 22 270,00
3 568,9%
7 945,00
-64,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 457,00 7 496,00
1 540,3%
8 310,00
10,9%
Zysk (strata) brutto 226,00 6 670,00
2 851,3%
7 505,00
12,5%
Zysk (strata) netto 248,00 2 129,00
758,5%
6 974,00
227,6%
Amortyzacja 44,00 15,00
-65,9%
20,00
33,3%
Aktywa 91 750,00 101 602,00
10,7%
112 153,00
10,4%
Kapitał własny 41 075,00 43 203,00
5,2%
47 214,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 2,19
5,2%
2,39
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,11
730,8%
0,35
226,9%