Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:12
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 945,00 2 033,00
-74,4%
832,00
-59,1%
983,00
18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 310,00 1 563,00
-81,2%
6 346,00
306,0%
2 679,00
-57,8%
Zysk (strata) brutto 7 505,00 831,00
-88,9%
5 278,00
535,1%
1 559,00
-70,5%
Zysk (strata) netto 6 974,00 961,00
-86,2%
4 773,00
396,7%
1 186,00
-75,2%
Amortyzacja 20,00 29,00
45,0%
27,00
-6,9%
24,00
-11,1%
Aktywa 112 153,00 113 408,00
1,1%
115 899,00
2,2%
123 155,00
6,3%
Kapitał własny 47 214,00 48 176,00
2,0%
52 949,00
9,9%
54 259,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,39 2,44
2,1%
2,68
9,9%
2,75
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,05
-86,1%
0,24
393,9%
0,06
-75,2%