Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:27
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 033,00 832,00
-59,1%
983,00
18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 563,00 6 346,00
306,0%
2 679,00
-57,8%
Zysk (strata) brutto 831,00 5 278,00
535,1%
1 559,00
-70,5%
Zysk (strata) netto 961,00 4 773,00
396,7%
1 186,00
-75,2%
Amortyzacja 29,00 27,00
-6,9%
24,00
-11,1%
Aktywa 113 408,00 115 899,00
2,2%
123 155,00
6,3%
Kapitał własny 48 176,00 52 949,00
9,9%
54 259,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,68
9,9%
2,75
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,24
393,9%
0,06
-75,2%