Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 13:54
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 447,00 8 883,00
37,8%
10 366,00
16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 039,00 4 315,00
42,0%
7 072,00
63,9%
Zysk (strata) brutto 3 027,00 2 254,00
-25,5%
7 336,00
225,5%
Zysk (strata) netto 2 486,00 1 712,00
-31,1%
6 795,00
296,9%
Amortyzacja 85,00 84,00
-1,2%
86,00
2,4%
Aktywa 112 495,00 112 925,00
0,4%
119 554,00
5,9%
Kapitał własny 82 335,00 84 048,00
2,1%
90 842,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,47 16,82
2,1%
18,17
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,34
-31,0%
1,36
296,2%