Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 14:10
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 161,00 9 630,00
18,0%
6 673,00
-30,7%
6 012,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 665,00 -1 936,00
---
5 227,00
---
1 718,00
-67,1%
Zysk (strata) brutto 1 949,00 -2 438,00
---
8 945,00
---
1 792,00
-80,0%
Zysk (strata) netto 1 732,00 -2 655,00
---
7 350,00
---
1 448,00
-80,3%
Amortyzacja 29,00 80,00
175,9%
680,00
750,0%
91,00
-86,6%
Aktywa 98 663,00 100 669,00
2,0%
105 193,00
4,5%
107 846,00
2,5%
Kapitał własny 83 829,00 80 265,00
-4,3%
87 615,00
9,2%
89 062,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---