Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 19:01
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 673,00 6 012,00
-9,9%
9 078,00
51,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 227,00 1 718,00
-67,1%
717,00
-58,3%
Zysk (strata) brutto 8 945,00 1 792,00
-80,0%
-11 194,00
---
Zysk (strata) netto 7 350,00 1 448,00
-80,3%
-11 539,00
---
Amortyzacja 680,00 91,00
-86,6%
95,00
4,4%
Aktywa 105 193,00 107 846,00
2,5%
115 688,00
7,3%
Kapitał własny 87 615,00 89 062,00
1,7%
77 524,00
-13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---