Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 06:43
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 053,00 45 785,00
-15,3%
44 581,00
-2,6%
95 705,00
114,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 820,00 8 944,00
-30,2%
4 862,00
-45,6%
14 413,00
196,4%
Zysk (strata) brutto 12 227,00 8 731,00
-28,6%
5 028,00
-42,4%
14 210,00
182,6%
Zysk (strata) netto 9 812,00 7 708,00
-21,4%
4 020,00
-47,8%
11 264,00
180,2%
Amortyzacja 2 183,00 2 445,00
12,0%
2 429,00
-0,7%
2 162,00
-11,0%
Aktywa 308 852,00 299 384,00
-3,1%
305 070,00
1,9%
306 110,00
0,3%
Kapitał własny 195 265,00 202 973,00
3,9%
208 268,00
2,6%
215 513,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,58 8,92
4,0%
9,15
2,6%
9,47
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,34
-21,3%
0,18
-47,8%
0,50
179,7%