Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 10:31
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 957,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 957,00
Zysk (strata) brutto 6 780,00
Zysk (strata) netto 5 333,00
Amortyzacja 2 537,00
Aktywa 284 647,00
Kapitał własny 149 266,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23