Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:04
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 340,00 43 393,00
-4,3%
42 957,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 320,00 9 601,00
-57,0%
7 957,00
-17,1%
Zysk (strata) brutto 28 676,00 8 495,00
-70,4%
6 780,00
-20,2%
Zysk (strata) netto 25 157,00 7 537,00
-70,0%
5 333,00
-29,2%
Amortyzacja 3 182,00 2 478,00
-22,1%
2 537,00
2,4%
Aktywa 305 652,00 288 069,00
-5,8%
284 647,00
-1,2%
Kapitał własny 135 698,00 143 267,00
5,6%
149 266,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,96 6,30
5,6%
6,56
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,33
-70,0%
0,23
-29,3%