Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 07:46
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 560,00 44 775,00
-3,8%
46 569,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 376,00 9 938,00
34,7%
5 662,00
-43,0%
Zysk (strata) brutto 6 388,00 9 984,00
56,3%
5 573,00
-44,2%
Zysk (strata) netto 5 374,00 15 039,00
179,8%
4 652,00
-69,1%
Amortyzacja 2 430,00 2 410,00
-0,8%
2 527,00
4,9%
Aktywa 295 699,00 299 886,00
1,4%
304 573,00
1,6%
Kapitał własny 162 461,00 177 511,00
9,3%
182 767,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,14 7,80
9,3%
8,03
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,66
180,1%
0,20
-69,1%