Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:53
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 381 126,00 388 601,00
2,0%
464 715,00
19,6%
502 654,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 381,00 18 670,00
152,9%
-74 257,00
---
27 942,00
---
Zysk (strata) brutto -15 199,00 108 033,00
---
-64 103,00
---
58 422,00
---
Zysk (strata) netto -26 357,00 108 160,00
---
-47 474,00
---
50 800,00
---
Amortyzacja 4 596,00 4 556,00
-0,9%
4 996,00
9,7%
5 274,00
5,6%
Aktywa 4 495 243,00 4 616 121,00
2,7%
4 612 557,00
-0,1%
4 670 167,00
1,2%
Kapitał własny 1 535 865,00 1 644 943,00
7,1%
1 614 601,00
-1,8%
1 667 609,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,14 31,21
7,1%
30,64
-1,8%
31,64
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 2,05
---
-0,90
---
0,96
---