Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 15:36
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 670 283,00 641 998,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 009,00 42 251,00
743,5%
Zysk (strata) brutto 352 940,00 26 778,00
-92,4%
Zysk (strata) netto 306 454,00 20 354,00
-93,4%
Amortyzacja 5 301,00 6 295,00
18,8%
Aktywa 5 676 368,00 5 350 558,00
-5,7%
Kapitał własny 2 203 584,00 2 224 049,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,81 42,20
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,82 0,39
-93,4%