Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:22
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 414 956,00 384 238,00
-7,4%
381 126,00
-0,8%
388 601,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 857,00 10 617,00
-70,4%
7 381,00
-30,5%
18 670,00
152,9%
Zysk (strata) brutto 154 734,00 48 699,00
-68,5%
-15 199,00
---
108 033,00
---
Zysk (strata) netto 135 123,00 98 877,00
-26,8%
-26 357,00
---
108 160,00
---
Amortyzacja 4 739,00 4 529,00
-4,4%
4 596,00
1,5%
4 556,00
-0,9%
Aktywa 4 357 634,00 4 425 226,00
1,6%
4 495 243,00
1,6%
4 616 121,00
2,7%
Kapitał własny 1 593 768,00 1 695 035,00
6,4%
1 535 865,00
-9,4%
1 644 943,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,24 32,16
6,4%
29,14
-9,4%
31,21
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,56 1,88
-26,8%
-0,50
---
2,05
---