Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:12
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 274 700,00 1 431 700,00
12,3%
1 704 200,00
19,0%
2 051 200,00
20,4%
Przychody z tytułu prowizji 582 100,00 616 900,00
6,0%
640 700,00
3,9%
635 800,00
-0,8%
Wynik na działalności bankowej 985 800,00 1 005 700,00
2,0%
1 297 200,00
29,0%
1 097 800,00
-15,4%
Zysk (strata) brutto 823 600,00 822 500,00
-0,1%
1 056 700,00
28,5%
816 900,00
-22,7%
Zysk (strata) netto 638 400,00 669 000,00
4,8%
792 800,00
18,5%
573 000,00
-27,7%
Amortyzacja 67 500,00 68 900,00
2,1%
65 900,00
-4,4%
65 100,00
-1,2%
Aktywa 195 573 400,00 195 904 600,00
0,2%
204 832 300,00
4,6%
207 149 500,00
1,1%
Kapitał własny 17 247 200,00 13 216 100,00
-23,4%
10 919 400,00
-17,4%
7 451 800,00
-31,8%
Współczynnik wypłacalności 18,48 16,05
-13,1%
16,15
0,6%
15,39
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---