Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:36
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 732 200,00 2 837 000,00
3,8%
2 986 400,00
5,3%
3 032 900,00
1,6%
Przychody z tytułu prowizji 642 200,00 635 500,00
-1,0%
657 500,00
3,5%
673 400,00
2,4%
Wynik na działalności bankowej 1 252 500,00 1 359 000,00
8,5%
1 692 800,00
24,6%
1 728 800,00
2,1%
Zysk (strata) brutto 964 600,00 1 191 400,00
23,5%
1 405 200,00
17,9%
1 480 600,00
5,4%
Zysk (strata) netto 665 900,00 908 700,00
36,5%
1 099 400,00
21,0%
1 162 000,00
5,7%
Amortyzacja 68 300,00 69 900,00
2,3%
68 300,00
-2,3%
68 300,00
0,0%
Aktywa 211 159 300,00 221 676 200,00
5,0%
0,00
---
226 903 000,00
---
Kapitał własny 9 266 900,00 11 171 500,00
20,6%
12 875 100,00
15,2%
15 114 200,00
17,4%
Współczynnik wypłacalności 16,77 17,88
6,6%
18,49
3,4%
18,13
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 71,23 85,87
20,6%
98,96
15,2%
116,17
17,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,12 6,98
36,5%
8,45
21,0%
8,93
5,7%