Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:48
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 3 135 551,00 3 411 254,00
8,8%
3 411 254,00
0,0%
3 453 687,00
1,2%
Przychody z tytułu prowizji 668 440,00 684 755,00
2,4%
684 755,00
0,0%
694 798,00
1,5%
Wynik na działalności bankowej 1 303 910,00 808 299,00
-38,0%
808 299,00
0,0%
349 905,00
-56,7%
Zysk (strata) brutto 987 326,00 471 802,00
-52,2%
471 802,00
0,0%
54 718,00
-88,4%
Zysk (strata) netto 824 636,00 158 657,00
-80,8%
158 657,00
0,0%
399,00
-99,7%
Amortyzacja 101 044,00 104 596,00
3,5%
104 596,00
0,0%
106 108,00
1,4%
Aktywa 203 975 778,00 212 110 456,00
4,0%
212 110 456,00
0,0%
207 690 943,00
-2,1%
Kapitał własny 12 497 196,00 13 244 359,00
6,0%
13 244 359,00
0,0%
13 578 617,00
2,5%
Współczynnik wypłacalności 0,00 18,70
---
18,70
0,0%
19,40
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 294,51 312,12
6,0%
312,12
0,0%
319,76
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,43 3,74
-80,8%
3,74
0,0%
0,01
-99,8%