Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:54
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 107 030,00 101 809,00
-4,9%
100 541,00
-1,2%
99 144,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 16 918,00 19 922,00
17,8%
21 357,00
7,2%
21 372,00
0,1%
Wynik na działalności bankowej -306 925,00 38 892,00
---
46 809,00
20,4%
60 535,00
29,3%
Zysk (strata) brutto -362 593,00 6 054,00
---
8 576,00
41,7%
28 653,00
234,1%
Zysk (strata) netto -359 664,00 2 222,00
---
4 204,00
89,2%
24 157,00
474,6%
Amortyzacja 10 345,00 11 125,00
7,5%
11 230,00
0,9%
11 438,00
1,9%
Aktywa 20 298 862,00 19 654 787,00
-3,2%
19 500 782,00
-0,8%
19 341 685,00
-0,8%
Kapitał własny 1 910 406,00 1 912 475,00
0,1%
1 901 764,00
-0,6%
1 917 389,00
0,8%
Współczynnik wypłacalności 14,98 15,76
5,2%
16,48
4,6%
16,01
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,55 20,58
0,1%
20,46
-0,6%
20,63
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,87 0,02
---
0,04
87,5%
0,26
477,8%