Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 15:08
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 99 144,00 123 403,00
24,5%
168 737,00
36,7%
271 628,00
61,0%
Przychody z tytułu prowizji 21 372,00 21 052,00
-1,5%
20 944,00
-0,5%
20 691,00
-1,2%
Wynik na działalności bankowej 60 535,00 31 325,00
-48,3%
55 167,00
76,1%
135 986,00
146,5%
Zysk (strata) brutto 28 653,00 30 608,00
6,8%
34 452,00
12,6%
72 263,00
109,7%
Zysk (strata) netto 24 157,00 18 131,00
-24,9%
24 099,00
32,9%
60 346,00
150,4%
Amortyzacja 11 438,00 11 670,00
2,0%
12 196,00
4,5%
12 319,00
1,0%
Aktywa 19 341 685,00 20 449 968,00
5,7%
20 223 707,00
-1,1%
23 485 011,00
16,1%
Kapitał własny 1 917 389,00 1 864 289,00
-2,8%
1 847 537,00
-0,9%
1 887 722,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 16,01 14,81
-7,5%
13,99
-5,5%
14,16
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,63 20,06
-2,8%
19,88
-0,9%
20,31
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,20
-25,0%
0,26
32,8%
0,65
150,6%