Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 08:54
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 395 932,00 408 411,00
3,2%
403 088,00
-1,3%
Przychody z tytułu prowizji 20 680,00 20 617,00
-0,3%
21 277,00
3,2%
Wynik na działalności bankowej 47 931,00 6 169,00
-87,1%
44 746,00
625,3%
Zysk (strata) brutto 82 674,00 -7 560,00
---
31 912,00
---
Zysk (strata) netto 57 193,00 -14 008,00
---
21 580,00
---
Amortyzacja 14 462,00 14 965,00
3,5%
14 828,00
-0,9%
Aktywa 22 133 691,00 22 170 021,00
0,2%
21 881 012,00
-1,3%
Kapitał własny 2 054 551,00 2 058 867,00
0,2%
2 104 147,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 15,41 16,43
6,6%
16,48
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,10 22,15
0,2%
22,64
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 -0,15
---
0,23
---