Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:18
kontakt
BORYSZEW
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 259 519,00 5 554 579,00
-11,3%
6 264 000,00
12,8%
6 264 000,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210 298,00 4 071,00
-98,1%
170 205,00
4 080,9%
170 205,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -23 123,00 336 083,00
---
152 220,00
-54,7%
152 220,00
0,0%
Zysk (strata) netto -87 977,00 279 106,00
---
72 795,00
-73,9%
72 795,00
0,0%
Amortyzacja 203 344,00 195 292,00
-4,0%
174 202,00
-10,8%
174 202,00
0,0%
Aktywa 4 788 372,00 4 098 778,00
-14,4%
4 220 636,00
3,0%
4 220 636,00
0,0%
Kapitał własny 1 346 509,00 1 612 540,00
19,8%
1 720 205,00
6,7%
1 720 205,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,61 6,72
19,8%
7,17
6,7%
7,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 1,16
---
0,30
-73,9%
0,30
0,0%