Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 16:19
kontakt
BORYSZEW
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 183 300,00 1 917 725,00
62,1%
1 917 725,00
0,0%
2 913 692,00
51,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 985 957,00 71 229,00
-92,8%
71 229,00
0,0%
43 367,00
-39,1%
Zysk (strata) brutto 1 228 015,00 -226 954,00
---
-226 954,00
---
22 521,00
---
Zysk (strata) netto 1 176 737,00 -259 762,00
---
-259 762,00
---
14 828,00
---
Amortyzacja 43 684,00 66 495,00
52,2%
66 495,00
0,0%
56 843,00
-14,5%
Aktywa 2 545 049,00 2 513 462,00
-1,2%
2 513 462,00
0,0%
2 532 701,00
0,8%
Kapitał własny 1 597 792,00 1 367 325,00
-14,4%
1 367 325,00
0,0%
1 205 034,00
-11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 5,70
-14,4%
5,70
0,0%
5,02
-11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,90 -1,08
---
-1,08
---
0,06
---