Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 12:17
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 523 084,00 1 279 358,00
-16,0%
1 205 061,00
-5,8%
1 349 344,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70 397,00 38 739,00
-45,0%
10 321,00
-73,4%
21 142,00
104,8%
Zysk (strata) brutto 90 251,00 -1 976,00
---
-9 977,00
---
13 180,00
---
Zysk (strata) netto 75 600,00 5 165,00
-93,2%
-4 757,00
---
6 431,00
---
Amortyzacja 35 575,00 40 954,00
15,1%
39 585,00
-3,3%
39 196,00
-1,0%
Aktywa 3 985 798,00 3 936 755,00
-1,2%
3 758 429,00
-4,5%
3 852 577,00
2,5%
Kapitał własny 1 629 304,00 1 619 210,00
-0,6%
1 623 720,00
0,3%
1 611 734,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,79 6,75
-0,6%
6,77
0,3%
6,72
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,02
-93,0%
-0,02
---
0,03
---