Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 20:20
kontakt
BORYSZEW
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 805 103,00 3 056 748,00
9,0%
3 056 748,00
0,0%
3 536 233,00
15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 812,00 85 536,00
26,1%
104 568,00
22,3%
184 051,00
76,0%
Zysk (strata) brutto 25 247,00 72 986,00
189,1%
72 986,00
0,0%
163 780,00
124,4%
Zysk (strata) netto 1 398,00 43 804,00
3 033,3%
43 804,00
0,0%
108 560,00
147,8%
Amortyzacja 99 336,00 83 963,00
-15,5%
83 963,00
0,0%
87 746,00
4,5%
Aktywa 4 720 555,00 4 338 757,00
-8,1%
4 338 757,00
0,0%
4 226 848,00
-2,6%
Kapitał własny 1 322 371,00 1 677 111,00
26,8%
1 677 111,00
0,0%
1 652 372,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,51 6,99
26,8%
6,99
0,0%
6,88
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,18
2 950,0%
0,18
0,0%
0,45
147,0%