Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 15:15
kontakt
BORYSZEW
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 715 703,00 536 492,00
-25,0%
836 478,00
55,9%
1 418 360,00
69,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 673,00 40 906,00
8,6%
46 472,00
13,6%
6 876,00
-85,2%
Zysk (strata) brutto 25 407,00 39 941,00
57,2%
35 843,00
-10,3%
6 978,00
-80,5%
Zysk (strata) netto 22 206,00 32 700,00
47,3%
25 648,00
-21,6%
-5 676,00
---
Amortyzacja 21 196,00 21 675,00
2,3%
22 474,00
3,7%
28 546,00
27,0%
Aktywa 1 855 190,00 1 743 980,00
-6,0%
2 720 353,00
56,0%
2 525 836,00
-7,2%
Kapitał własny 626 593,00 458 026,00
-26,9%
1 646 924,00
259,6%
1 169 571,00
-29,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,61 1,91
-26,9%
6,86
259,6%
4,87
-29,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,14
46,2%
0,11
-21,3%
-0,02
---