Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:00
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 621 897,00 677 361,00
8,9%
740 999,00
9,4%
784 888,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 519,00 13 574,00
---
-6 698,00
---
41 651,00
---
Zysk (strata) brutto -266 370,00 18 524,00
---
-11 546,00
---
46 048,00
---
Zysk (strata) netto -273 505,00 13 299,00
---
-18 975,00
---
40 752,00
---
Amortyzacja 32 373,00 14 205,00
-56,1%
14 341,00
1,0%
14 201,00
-1,0%
Aktywa 2 513 462,00 2 548 430,00
1,4%
2 525 836,00
-0,9%
2 692 772,00
6,6%
Kapitał własny 1 367 325,00 1 391 952,00
1,8%
1 169 571,00
-16,0%
1 210 082,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,70 5,80
1,8%
4,87
-16,0%
5,04
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,14 0,06
---
-0,08
---
0,17
---