Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 22:04
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 526 975,00 445 901,00
-15,4%
408 884,00
-8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 623,00 89 703,00
513,4%
3 846,00
-95,7%
Zysk (strata) brutto 11 305,00 68 025,00
501,7%
-1 005,00
---
Zysk (strata) netto 6 593,00 68 264,00
935,4%
12 435,00
-81,8%
Amortyzacja 10 663,00 10 600,00
-0,6%
10 479,00
-1,1%
Aktywa 2 378 803,00 2 288 670,00
-3,8%
2 313 208,00
1,1%
Kapitał własny 1 380 878,00 1 297 188,00
-6,1%
1 309 603,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,75 5,40
-6,1%
5,46
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,28
951,9%
0,05
-81,7%