Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:55
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 432 229,00 459 350,00
6,3%
621 897,00
35,4%
677 361,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 514,00 49 276,00
118,9%
-24 519,00
---
13 574,00
---
Zysk (strata) brutto 10 113,00 3 573,00
-64,7%
-266 370,00
---
18 524,00
---
Zysk (strata) netto 5 841,00 -11 905,00
---
-273 505,00
---
13 299,00
---
Amortyzacja 11 326,00 11 648,00
2,8%
32 373,00
177,9%
14 205,00
-56,1%
Aktywa 2 720 353,00 2 718 696,00
-0,1%
2 513 462,00
-7,5%
2 548 430,00
1,4%
Kapitał własny 1 646 924,00 1 626 595,00
-1,2%
1 367 325,00
-15,9%
1 391 952,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,86 6,78
-1,2%
5,70
-15,9%
5,80
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,05
---
-1,14
---
0,06
---