Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 06:08
kontakt
BNPPPL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 188 083,00 3 573 340,00
-14,7%
3 420 814,00
-4,3%
Przychody z tytułu prowizji 1 060 165,00 1 132 051,00
6,8%
1 284 545,00
13,5%
Wynik na działalności bankowej 1 692 707,00 2 088 178,00
23,4%
1 296 924,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 872 955,00 1 110 567,00
27,2%
616 129,00
-44,5%
Zysk (strata) netto 614 694,00 733 095,00
19,3%
176 298,00
-76,0%
Amortyzacja 454 148,00 367 958,00
-19,0%
399 553,00
8,6%
Aktywa 109 954 142,00 119 577 288,00
8,8%
131 777 481,00
10,2%
Kapitał własny 11 159 383,00 12 030 527,00
7,8%
11 361 631,00
-5,6%
Współczynnik wypłacalności 15,05 18,65
23,9%
16,91
-9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 75,70 81,61
7,8%
77,02
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,97
19,3%
1,20
-76,0%