Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.26, godz. 23:05
kontakt
BNPPPL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 053 844,00 3 467 101,00
-14,5%
3 305 185,00
-4,7%
Przychody z tytułu prowizji 1 014 066,00 1 098 017,00
8,3%
1 245 346,00
13,4%
Wynik na działalności bankowej 1 721 028,00 2 092 059,00
21,6%
1 275 595,00
-39,0%
Zysk (strata) brutto 885 842,00 1 110 339,00
25,3%
621 904,00
-44,0%
Zysk (strata) netto 628 696,00 731 060,00
16,3%
184 526,00
-74,8%
Amortyzacja 452 403,00 366 159,00
-19,1%
398 319,00
8,8%
Aktywa 106 592 130,00 115 668 150,00
8,5%
126 361 260,00
9,2%
Kapitał własny 11 184 302,00 12 053 538,00
7,8%
11 392 643,00
-5,5%
Współczynnik wypłacalności 15,65 19,46
24,3%
17,77
-8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 75,87 81,76
7,8%
77,23
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,26 4,96
16,3%
1,25
-74,8%