Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.26, godz. 23:17
kontakt
BNPPPL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 266 075,00 1 776 129,00
40,3%
1 103 035,00
-37,9%
Przychody z tytułu prowizji 362 306,00 361 414,00
-0,2%
350 204,00
-3,1%
Wynik na działalności bankowej 616 002,00 616 804,00
0,1%
-175 437,00
---
Zysk (strata) brutto 434 942,00 383 364,00
-11,9%
-360 992,00
---
Zysk (strata) netto 277 741,00 257 668,00
-7,2%
-346 597,00
---
Amortyzacja 99 236,00 107 239,00
8,1%
101 853,00
-5,0%
Aktywa 138 009 142,00 142 319 932,00
3,1%
146 387 229,00
2,9%
Kapitał własny 11 246 066,00 11 189 139,00
-0,5%
10 863 409,00
-2,9%
Współczynnik wypłacalności 15,37 15,21
-1,0%
14,86
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,24 75,81
-0,6%
73,60
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,88 1,75
-7,3%
-2,35
---