Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:11
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 210 974,00 1 696 733,00
40,1%
1 004 036,00
-40,8%
Przychody z tytułu prowizji 342 188,00 350 107,00
2,3%
339 718,00
-3,0%
Wynik na działalności bankowej 594 909,00 601 576,00
1,1%
-202 390,00
---
Zysk (strata) brutto 419 964,00 365 429,00
-13,0%
-372 983,00
---
Zysk (strata) netto 265 959,00 242 663,00
-8,8%
-360 059,00
---
Amortyzacja 99 264,00 107 289,00
8,1%
101 928,00
-5,0%
Aktywa 132 641 790,00 136 739 386,00
3,1%
140 681 815,00
2,9%
Kapitał własny 11 265 653,00 11 193 720,00
-0,6%
10 854 529,00
-3,0%
Współczynnik wypłacalności 16,47 15,93
-3,3%
15,55
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,37 75,84
-0,7%
73,54
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,64
-8,8%
-2,44
---