Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 17:38
kontakt
BNPPPL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 094 595,00 1 946 868,00
-7,1%
1 613 041,00
-17,1%
3 042 204,00
88,6%
Przychody z tytułu prowizji 508 407,00 516 229,00
1,5%
607 993,00
17,8%
723 720,00
19,0%
Wynik na działalności bankowej 826 162,00 1 034 147,00
25,2%
846 343,00
-18,2%
1 232 806,00
45,7%
Zysk (strata) brutto 520 973,00 513 297,00
-1,5%
509 705,00
-0,7%
818 306,00
60,5%
Zysk (strata) netto 378 661,00 334 127,00
-11,8%
295 943,00
-11,4%
535 409,00
80,9%
Amortyzacja 221 227,00 179 552,00
-18,8%
198 198,00
10,4%
206 475,00
4,2%
Aktywa 106 544 101,00 118 707 148,00
11,4%
124 022 771,00
4,5%
142 319 932,00
14,8%
Kapitał własny 10 923 686,00 11 560 600,00
5,8%
12 158 148,00
5,2%
11 189 139,00
-8,0%
Współczynnik wypłacalności 15,12 15,21
0,6%
18,08
18,9%
15,21
-15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,10 78,42
5,8%
82,42
5,1%
75,81
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,57 2,27
-11,8%
2,01
-11,5%
3,63
80,9%