Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 13:32
kontakt
BNPPPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 033 493,00 1 873 620,00
-7,9%
1 562 320,00
-16,6%
2 907 707,00
86,1%
Przychody z tytułu prowizji 489 136,00 499 344,00
2,1%
588 580,00
17,9%
692 295,00
17,6%
Wynik na działalności bankowej 866 363,00 1 044 642,00
20,6%
816 891,00
-21,8%
1 196 485,00
46,5%
Zysk (strata) brutto 551 406,00 506 916,00
-8,1%
503 120,00
-0,7%
785 393,00
56,1%
Zysk (strata) netto 407 331,00 329 799,00
-19,0%
290 664,00
-11,9%
508 622,00
75,0%
Amortyzacja 220 393,00 178 668,00
-18,9%
197 432,00
10,5%
206 553,00
4,6%
Aktywa 103 677 364,00 115 202 109,00
11,1%
119 690 262,00
3,9%
136 739 386,00
14,2%
Kapitał własny 10 963 397,00 11 581 253,00
5,6%
12 175 729,00
5,1%
11 193 720,00
-8,1%
Współczynnik wypłacalności 15,62 15,89
1,7%
18,95
19,3%
15,93
-15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,37 78,56
5,6%
82,54
5,1%
75,84
-8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,76 2,24
-19,0%
1,97
-11,9%
3,45
74,9%