Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 18:42
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 341 138,00 2 384 715,00
1,9%
2 467 064,00
3,5%
Przychody z tytułu prowizji 361 504,00 340 756,00
-5,7%
347 556,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 728 582,00 792 741,00
8,8%
60 282,00
-92,4%
Zysk (strata) brutto 657 961,00 650 568,00
-1,1%
-180 187,00
---
Zysk (strata) netto 450 035,00 437 689,00
-2,7%
-361 944,00
---
Amortyzacja 116 340,00 115 851,00
-0,4%
117 279,00
1,2%
Aktywa 145 440 968,00 151 955 753,00
4,5%
156 388 399,00
2,9%
Kapitał własny 12 554 716,00 13 063 743,00
4,1%
12 812 709,00
-1,9%
Współczynnik wypłacalności 16,96 16,97
0,1%
17,28
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,02 88,46
4,1%
86,76
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,05 2,96
-2,7%
-2,45
---