Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.28, godz. 22:06
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 928 657,00 1 210 974,00
30,4%
1 696 733,00
40,1%
1 004 036,00
-40,8%
Przychody z tytułu prowizji 354 533,00 342 188,00
-3,5%
350 107,00
2,3%
339 718,00
-3,0%
Wynik na działalności bankowej 24 485,00 594 909,00
2 329,7%
601 576,00
1,1%
-202 390,00
---
Zysk (strata) brutto -151 537,00 419 964,00
---
365 429,00
-13,0%
-372 983,00
---
Zysk (strata) netto -263 418,00 265 959,00
---
242 663,00
-8,8%
-360 059,00
---
Amortyzacja 103 818,00 99 264,00
-4,4%
107 289,00
8,1%
101 928,00
-5,0%
Aktywa 126 361 260,00 132 641 790,00
5,0%
136 739 386,00
3,1%
140 681 815,00
2,9%
Kapitał własny 11 392 643,00 11 265 653,00
-1,1%
11 193 720,00
-0,6%
10 854 529,00
-3,0%
Współczynnik wypłacalności 17,77 16,47
-7,3%
15,93
-3,3%
15,55
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 77,23 76,37
-1,1%
75,84
-0,7%
73,54
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,79 1,80
---
1,64
-8,8%
-2,44
---