Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 16:03
kontakt
SANPL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 8 461 836,00 6 857 160,00
-19,0%
6 362 584,00
-7,2%
Przychody z tytułu prowizji 2 648 049,00 2 638 807,00
-0,3%
2 972 591,00
12,6%
Wynik na działalności bankowej 5 253 400,00 4 638 106,00
-11,7%
5 287 036,00
14,0%
Zysk (strata) brutto 3 244 596,00 1 880 897,00
-42,0%
2 057 828,00
9,4%
Zysk (strata) netto 2 138 347,00 1 037 167,00
-51,5%
1 111 684,00
7,2%
Amortyzacja 628 175,00 593 595,00
-5,5%
578 970,00
-2,5%
Aktywa 209 476 166,00 229 311 309,00
9,5%
244 876 340,00
6,8%
Kapitał własny 25 431 987,00 26 994 750,00
6,1%
25 531 680,00
-5,4%
Współczynnik wypłacalności 17,07 20,42
19,6%
18,58
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 249,12 264,16
6,0%
249,85
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,95 10,15
-51,5%
10,88
7,2%