Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 15:29
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 3 688 034,00 3 848 423,00
4,3%
4 075 247,00
5,9%
Przychody z tytułu prowizji 672 183,00 729 751,00
8,6%
696 916,00
-4,5%
Wynik na działalności bankowej 1 869 687,00 2 381 372,00
27,4%
2 354 284,00
-1,1%
Zysk (strata) brutto 1 503 411,00 1 682 503,00
11,9%
1 887 262,00
12,2%
Zysk (strata) netto 1 103 199,00 1 270 171,00
15,1%
1 407 554,00
10,8%
Amortyzacja 113 045,00 119 260,00
5,5%
120 445,00
1,0%
Aktywa 236 783 204,00 240 758 094,00
1,7%
254 757 593,00
5,8%
Kapitał własny 27 947 498,00 29 547 619,00
5,7%
31 196 547,00
5,6%
Współczynnik wypłacalności 24,45 24,45
0,0%
23,96
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 273,49 289,15
5,7%
305,28
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,80 12,43
15,1%
13,77
10,8%