Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 03:30
kontakt
PEKAO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 6 420 302,00 6 420 302,00
0,0%
5 576 227,00
-13,1%
5 551 206,00
-0,4%
Przychody z tytułu prowizji 2 453 654,00 2 453 654,00
0,0%
2 519 607,00
2,7%
2 835 041,00
12,5%
Wynik na działalności bankowej 4 514 709,00 3 923 306,00
-13,1%
4 227 525,00
7,8%
4 586 748,00
8,5%
Zysk (strata) brutto 3 015 766,00 3 015 766,00
0,0%
1 697 220,00
-43,7%
2 995 168,00
76,5%
Zysk (strata) netto 2 247 467,00 2 247 467,00
0,0%
1 126 424,00
-49,9%
2 236 829,00
98,6%
Amortyzacja 460 868,00 460 868,00
0,0%
496 033,00
7,6%
603 964,00
21,8%
Aktywa 194 649 992,00 194 649 992,00
0,0%
222 380 996,00
14,2%
241 275 213,00
8,5%
Kapitał własny 22 526 788,00 22 526 788,00
0,0%
24 647 371,00
9,4%
23 099 821,00
-6,3%
Współczynnik wypłacalności 18,70 18,70
0,0%
21,30
13,9%
18,80
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,83 85,83
0,0%
93,90
9,4%
88,01
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,56 8,56
0,0%
4,29
-49,9%
8,52
98,6%