Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 01:32
kontakt
PEKAO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 254 139,00 3 058 208,00
35,7%
1 357 913,00
-55,6%
Przychody z tytułu prowizji 836 184,00 866 981,00
3,7%
872 750,00
0,7%
Wynik na działalności bankowej 1 579 523,00 1 706 181,00
8,0%
2 033,00
-99,9%
Zysk (strata) brutto 1 243 328,00 760 546,00
-38,8%
-583 963,00
---
Zysk (strata) netto 907 165,00 467 925,00
-48,4%
-543 583,00
---
Amortyzacja 176 987,00 140 114,00
-20,8%
160 617,00
14,6%
Aktywa 271 885 164,00 277 567 994,00
2,1%
279 562 501,00
0,7%
Kapitał własny 23 482 780,00 21 505 404,00
-8,4%
20 937 008,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 16,90 16,60
-1,8%
16,80
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 89,47 81,94
-8,4%
79,77
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,46 1,78
-48,4%
-2,07
---