Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 04:38
kontakt
PEKAO
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 3 266 642,00 3 264 484,00
-0,1%
2 769 689,00
-15,2%
5 312 347,00
91,8%
Przychody z tytułu prowizji 1 409 947,00 1 396 195,00
-1,0%
1 537 586,00
10,1%
1 703 165,00
10,8%
Wynik na działalności bankowej 1 483 909,00 2 007 320,00
35,3%
1 939 695,00
-3,4%
3 285 704,00
69,4%
Zysk (strata) brutto 1 212 879,00 841 382,00
-30,6%
1 196 579,00
42,2%
2 003 874,00
67,5%
Zysk (strata) netto 824 447,00 546 049,00
-33,8%
850 428,00
55,7%
1 375 090,00
61,7%
Amortyzacja 255 223,00 258 239,00
1,2%
317 603,00
23,0%
317 101,00
-0,2%
Aktywa 196 910 858,00 235 303 681,00
19,5%
243 093 053,00
3,3%
277 567 994,00
14,2%
Kapitał własny 22 069 128,00 24 667 896,00
11,8%
25 553 480,00
3,6%
21 505 404,00
-15,8%
Współczynnik wypłacalności 17,30 18,00
4,0%
18,10
0,6%
16,60
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 84,08 93,98
11,8%
97,36
3,6%
81,94
-15,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,14 2,08
-33,8%
3,24
55,8%
5,24
61,7%