Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 15:44
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 264 710,00 4 220 291,00
233,7%
4 030 988,00
-4,5%
4 353 047,00
8,0%
Przychody z tytułu prowizji 790 904,00 778 968,00
-1,5%
767 556,00
-1,5%
790 700,00
3,0%
Wynik na działalności bankowej -197 324,00 2 766 643,00
---
1 989 282,00
-28,1%
2 830 892,00
42,3%
Zysk (strata) brutto -555 989,00 1 516 336,00
---
1 818 407,00
19,9%
2 300 112,00
26,5%
Zysk (strata) netto -519 185,00 956 993,00
---
1 373 666,00
43,5%
1 861 355,00
35,5%
Amortyzacja 149 294,00 126 702,00
-15,1%
144 681,00
14,2%
146 201,00
1,1%
Aktywa 268 880 228,00 271 704 511,00
1,1%
282 987 870,00
4,2%
276 607 680,00
-2,3%
Kapitał własny 20 296 519,00 22 189 537,00
9,3%
24 496 513,00
10,4%
25 466 957,00
4,0%
Współczynnik wypłacalności 18,80 19,50
3,7%
19,90
2,1%
19,50
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 77,33 84,54
9,3%
93,33
10,4%
97,03
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,98 3,65
---
5,23
43,6%
7,09
35,5%