Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:01
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 285 852,00 1 349 313,00
4,9%
1 585 199,00
17,5%
2 133 985,00
34,6%
Przychody z tytułu prowizji 703 689,00 734 556,00
4,4%
757 986,00
3,2%
755 801,00
-0,3%
Wynik na działalności bankowej 1 382 946,00 1 102 752,00
-20,3%
1 436 552,00
30,3%
1 286 169,00
-10,5%
Zysk (strata) brutto 903 019,00 750 546,00
-16,9%
1 039 222,00
38,5%
1 141 686,00
9,9%
Zysk (strata) netto 724 126,00 551 535,00
-23,8%
794 221,00
44,0%
831 854,00
4,7%
Amortyzacja 149 384,00 152 485,00
2,1%
156 037,00
2,3%
166 070,00
6,4%
Aktywa 233 282 219,00 236 535 652,00
1,4%
241 275 213,00
2,0%
262 815 558,00
8,9%
Kapitał własny 24 758 331,00 24 120 097,00
-2,6%
23 099 821,00
-4,2%
22 649 612,00
-1,9%
Współczynnik wypłacalności 20,30 19,50
-3,9%
18,80
-3,6%
18,80
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 94,33 91,90
-2,6%
88,01
-4,2%
86,29
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,76 2,10
-23,8%
3,03
44,0%
3,17
4,7%