Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 02:09
kontakt
HANDLOWY
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 406 479,00 1 118 882,00
-20,4%
824 249,00
-26,3%
Przychody z tytułu prowizji 653 409,00 645 163,00
-1,3%
742 899,00
15,1%
Wynik na działalności bankowej 1 017 388,00 894 435,00
-12,1%
1 233 267,00
37,9%
Zysk (strata) brutto 658 192,00 317 277,00
-51,8%
950 936,00
199,7%
Zysk (strata) netto 480 124,00 172 395,00
-64,1%
717 468,00
316,2%
Amortyzacja 86 499,00 106 653,00
23,3%
111 833,00
4,9%
Aktywa 51 978 543,00 60 941 538,00
17,2%
61 862 771,00
1,5%
Kapitał własny 7 074 655,00 7 580 967,00
7,2%
7 383 395,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 17,20 22,60
31,4%
20,10
-11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,15 58,02
7,2%
56,51
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,68 1,32
-64,1%
5,49
316,3%