Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:12
kontakt
HANDLOWY
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 824 249,00 824 249,00
0,0%
3 332 804,00
304,3%
4 399 600,00
32,0%
Przychody z tytułu prowizji 742 899,00 742 899,00
0,0%
688 184,00
-7,4%
668 303,00
-2,9%
Wynik na działalności bankowej 1 233 267,00 1 233 267,00
0,0%
2 338 124,00
89,6%
3 097 769,00
32,5%
Zysk (strata) brutto 950 936,00 950 936,00
0,0%
1 994 688,00
109,8%
2 860 623,00
43,4%
Zysk (strata) netto 717 468,00 717 468,00
0,0%
1 545 680,00
115,4%
2 256 348,00
46,0%
Amortyzacja 111 833,00 111 833,00
0,0%
103 016,00
-7,9%
111 035,00
7,8%
Aktywa 61 862 771,00 61 862 771,00
0,0%
69 801 402,00
12,8%
73 392 520,00
5,1%
Kapitał własny 7 383 395,00 7 383 395,00
0,0%
7 960 245,00
7,8%
9 729 491,00
22,2%
Współczynnik wypłacalności 20,10 20,10
0,0%
19,00
-5,5%
23,60
24,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,51 56,51
0,0%
60,92
7,8%
74,46
22,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,49 5,49
0,0%
11,83
115,4%
17,27
46,0%