Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 02:18
kontakt
HANDLOWY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 405 609,00 1 118 478,00
-20,4%
824 319,00
-26,3%
Przychody z tytułu prowizji 620 027,00 590 588,00
-4,7%
672 915,00
13,9%
Wynik na działalności bankowej 1 015 131,00 874 614,00
-13,8%
1 245 346,00
42,4%
Zysk (strata) brutto 656 189,00 298 706,00
-54,5%
942 926,00
215,7%
Zysk (strata) netto 478 802,00 158 085,00
-67,0%
715 972,00
352,9%
Amortyzacja 85 793,00 105 882,00
23,4%
110 996,00
4,8%
Aktywa 51 897 712,00 60 632 397,00
16,8%
61 681 601,00
1,7%
Kapitał własny 7 023 703,00 7 515 205,00
7,0%
7 316 040,00
-2,7%
Współczynnik wypłacalności 17,00 22,30
31,2%
19,80
-11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,76 57,52
7,0%
55,99
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,66 1,21
-67,0%
5,48
352,9%