Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 22:30
kontakt
HANDLOWY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 118 478,00 824 319,00
-26,3%
3 331 273,00
304,1%
4 399 600,00
32,1%
Przychody z tytułu prowizji 590 588,00 672 915,00
13,9%
662 481,00
-1,6%
668 575,00
0,9%
Wynik na działalności bankowej 874 614,00 1 245 346,00
42,4%
2 384 337,00
91,5%
3 099 326,00
30,0%
Zysk (strata) brutto 298 706,00 942 926,00
215,7%
2 016 795,00
113,9%
2 858 626,00
41,7%
Zysk (strata) netto 158 085,00 715 972,00
352,9%
1 569 310,00
119,2%
2 255 190,00
43,7%
Amortyzacja 105 882,00 110 996,00
4,8%
102 557,00
-7,6%
111 035,00
8,3%
Aktywa 60 632 397,00 61 681 601,00
1,7%
69 892 966,00
13,3%
73 483 969,00
5,1%
Kapitał własny 7 515 205,00 7 316 040,00
-2,7%
7 899 604,00
8,0%
9 668 020,00
22,4%
Współczynnik wypłacalności 22,30 19,80
-11,2%
18,60
-6,1%
23,20
24,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,52 55,99
-2,6%
60,46
8,0%
73,99
22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,21 5,48
352,9%
12,01
119,2%
17,26
43,7%