Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 05:24
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 784 477,00 924 162,00
17,8%
1 149 257,00
24,4%
1 115 086,00
-3,0%
Przychody z tytułu prowizji 176 733,00 165 946,00
-6,1%
169 675,00
2,2%
167 972,00
-1,0%
Wynik na działalności bankowej 723 506,00 468 627,00
-35,2%
722 384,00
54,1%
827 744,00
14,6%
Zysk (strata) brutto 643 096,00 364 872,00
-43,3%
619 006,00
69,7%
768 422,00
24,1%
Zysk (strata) netto 500 341,00 283 848,00
-43,3%
479 499,00
68,9%
603 762,00
25,9%
Amortyzacja 52 232,00 0,00
---
103 016,00
---
0,00
---
Aktywa 69 421 432,00 72 237 709,00
4,1%
69 801 402,00
-3,4%
71 179 602,00
2,0%
Kapitał własny 6 855 018,00 7 262 608,00
5,9%
7 960 245,00
9,6%
8 787 873,00
10,4%
Współczynnik wypłacalności 17,70 17,80
0,6%
17,60
-1,1%
17,90
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,46 55,58
5,9%
60,92
9,6%
67,26
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,83 2,17
-43,3%
3,67
69,0%
4,62
25,9%