Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 01:59
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 091 617,00 924 162,00
-15,3%
1 037 281,00
12,2%
1 105 639,00
6,6%
Przychody z tytułu prowizji 167 916,00 165 946,00
-1,2%
165 537,00
-0,2%
172 225,00
4,0%
Wynik na działalności bankowej 813 075,00 468 627,00
-42,4%
636 200,00
35,8%
612 176,00
-3,8%
Zysk (strata) brutto 749 136,00 364 872,00
-51,3%
571 865,00
56,7%
577 411,00
1,0%
Zysk (strata) netto 591 620,00 283 848,00
-52,0%
449 438,00
58,3%
454 027,00
1,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
111 035,00
---
0,00
---
Aktywa 72 376 703,00 72 376 703,00
0,0%
73 392 520,00
1,4%
75 203 943,00
2,5%
Kapitał własny 9 019 480,00 9 019 480,00
0,0%
9 729 491,00
7,9%
10 344 051,00
6,3%
Współczynnik wypłacalności 23,00 23,00
0,0%
23,60
2,6%
23,70
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 69,03 69,03
0,0%
74,46
7,9%
79,17
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,53 4,53
0,0%
3,44
-24,0%
3,48
1,0%