Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 15:59
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 474 908,00 784 477,00
65,2%
924 162,00
17,8%
Przychody z tytułu prowizji 175 830,00 176 733,00
0,5%
165 946,00
-6,1%
Wynik na działalności bankowej 423 607,00 723 506,00
70,8%
468 627,00
-35,2%
Zysk (strata) brutto 367 714,00 643 096,00
74,9%
364 872,00
-43,3%
Zysk (strata) netto 281 992,00 500 341,00
77,4%
283 848,00
-43,3%
Amortyzacja 0,00 52 232,00
---
0,00
---
Aktywa 69 282 463,00 69 421 432,00
0,2%
72 237 709,00
4,1%
Kapitał własny 7 379 448,00 6 855 018,00
-7,1%
7 262 608,00
5,9%
Współczynnik wypłacalności 17,80 17,70
-0,6%
17,80
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,48 52,46
-7,1%
55,58
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,16 3,83
77,4%
2,17
-43,3%